De stemming is gesloten, u kunt helaas niet meer stemmen.

Aardzwam&Zo

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

Stem hier

Aantal duimen: 152

Producten

Ons producten komen op een duurzame wijze tot stand. We maken oesterzwammen gekweekt op reststromen, de gedroogde oesterzwammen (ook gedroogd op restwarmte van een bakker), en Oesterzwampoeder. Daarnaast hebben we als restproduct ZwamAarde over. (Dit is paddenstoelencompost, dit is het restproduct van de kwekerij en voedsel voor de bodem met veel organische stof)
De duurzame Duim die we van de gemeente Bergen op Zoom hebben ontvangen geeft ons waardering voor onze inzet voor het behoud van de aarde.

Bedrijf

FROM WASTE TO TASTE: Wij kweken heerlijke en gezonde oesterzwammen met gebruik van reststromen van andere bedrijven: koffiedik van de plaatselijke restaurants, vliesjes van een koffiebranderij, leegstaande vochtige kelders.

LOKAAL: In tegenstelling tot veel voedsel, maken onze oesterzwammen weinig kilometers, onze afnemers bevinden zich op loopafstand, voor het vervoer gebruiken wij een handkar(die ook achter een fiets gebruikt kan worden).

CIRCULAIR: Na de oogst is het koffiedik doorgroeit met schimmel, een prima compost voor de tuin en ook een katalysator voor het composteringsproces. We geven de verrijkte reststromen weer terug als voeding voor de bodem.
Kortom, afval wordt verminderd, de mens wordt gevoed, er wordt weinig fossiele energie gebruikt en ook de aarde wordt weer gevoed.

Contact

Meer informatie:
https://www.facebook.com/AardzwamZo-856566517737139/?fref=ts

Facebook