De stemming is gesloten, u kunt helaas niet meer stemmen.

Kleding bank

Zundert

Zundert

Stem hier

Aantal duimen: 111

Producten

Het principe van de kledingbank; een doorverwezen inwoner krijgt 4 keer per jaar voor hem/haar en alle inwonende gezinsleden (indien dit nodig is) gratis kleding, met een maximum van 6 stuks.

De kledingbank voorziet mensen die dit nodig hebben van nieuwe en/of herbruikbare kleding, schoenen, accessoires en speelgoed op basis van een doorverwijzing van een van onze netwerkpartners.

Wij als organisatie doen geen controles van welke vorm dan ook naar de doorverwezen inwoner(s).

De erkende doorverwijzer bepaalt of, en om welke redenen, zij iemand doorverwijst en dat is voor ons voldoende.

Bedrijf

Om inwoners van de gemeente Zundert te ondersteunen heeft Stichting Welzijn Zundert medio 2015 het initiatief gerealiseerd om een eigen kledingbank te openen. Deze heeft op 7 december 2015 haar deuren geopend.

Stichting Welzijn Zundert (SWZ) ondersteunt inwoners van de gemeente Zundert bij het bevorderen van hun welzijn. SWZ geeft in dit gebied hulp en advies aan alle inwoners, jong en oud, van elke nationaliteit. Daarbij richt de steun van SWZ zich speciaal op kwetsbare groepen: mensen die sociaal, cultureel of economisch in een achterstandsituatie zijn geraakt. SWZ gaat uit van de vraag van de burger, daarom is in eerste aanleg iedere vraag welkom. Zorg voor participatie, integratie, armoedebestrijding en inburgering zijn kerntaken van SWZ. Door dalende inkomsten, stijgende kosten en een terugtredende overheid, wordt er een steeds groter beroep gedaan op welzijnswerk. SWZ speelt in op deze toenemende vraag naar hulp, die bestaat uit praktische dienstverlening, het geven van informatie en advies, het faciliteren van ondersteuning en sociale betrokkenheid. Stichting Welzijn Zundert probeert ervoor te zorgen dat alle inwoners van Zundert kunnen meedoen in de maatschappij; op hun eigen niveau, naar wens en behoefte, met inzet van hun talenten, vanuit eigen kracht en met ondersteuning waar nodig. SWZ vormt een verbinding tussen gemeente, inwoners, vrijwilligers en professionals, om samen te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in onze gemeente en het stimuleren van initiatieven van bewoners en organisaties. Dit doet SWZ in samenwerking met andere organisaties in de keten van zorg, wonen en welzijn.Contact

De Kledingbank is een onderdeel van Stichting Welzijn Zundert en te vinden aan:
Meirseweg 19 A, 4881 DH ZUNDERT mail: kledingbank@swzundert.nl

openingstijden:
Dinsdag: 10.00 uur – 13.00 uur
Woensdag: 13.00 uur – 17.00 uur
onderdag: 10.00 uur – 13.00 uur

www.swzundert.nl/wat-doen-wij/kledingbank/

Facebook