De stemming is gesloten, u kunt helaas niet meer stemmen.

Building Breda

Breda

Breda

Stem hier

Aantal duimen: 38

Producten

Streven: schoolgebouwen voortgezet onderwijs zoveel als mogelijk duurzaam maken.

Deze Duurzame Duim van gemeente Breda is voor ons ...
een bevestiging dat Building Breda op de goede weg is en dat dit meer bekend wordt in Nederland met de wens: goed voorbeeld doet volgen!

Bedrijf

Building Breda is een coöperatie opgericht om het strategisch huisvestingsplan voortgezet onderwijs in Breda uit te voeren. Dit plan is gebaseerd op afspraken tussen de leden van de coöperatie en de gemeente Breda. Via adequate onderwijshuisvesting beogen zij door creatieve huisvestingsoplossingen de onderwijskundige koers die de scholen voorstaan, vorm te geven.

Building Breda streeft naar - in de breedste zin - het mede mogelijk maken van kwalitatief goed onderwijs, want de jeugd heeft de toekomst!

Contact

Mozartlaan 35
4837 EH Breda
Telefoon: 06 50589425
E-mail: info@buildingbreda.nl

Youtube Bouw Markenhage-Orion-Michael:
https: //www.youtube.com/watch?v=AmSzIwRSMe8

www.buildingbreda.nl/