De stemming is gesloten, u kunt helaas niet meer stemmen.

Bredeschool de Kreek

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

Stem hier

Aantal duimen: 210

Producten

Het is lastig om in het onderwijs van een "product" te spreken.
We proberen het meest kostbare bezit van ouders mede vorm te geven en zien onze rol daarin als ondersteunend naar kinderen, ouders en sociale omgeving.

Brede school: naast "De Maatjes- kinderopvang" ( deze opvang zie je inmiddels op bijna iedere basisschool) ook een samenwerking met de stichting ZON ( Zorg en Onderwijs Nu). Voor kinderen met een meervoudige beperking een passende zorg organiseren in en om de school. Dit trachten zo effectief mogelijk te organiseren.

Gezonde school ontwikkeling: gezonde lunch door school verzorgd: ouders hoeven geen lunch mee te geven.
Aandacht voor een gezonde schoolomgeving: o.a. een gezond binnenklimaat door luchtbehandeling.

Samenwerking met "de Wijk": o.a. op het schoonhouden van de omgeving. Wat begint met afvalscheiding in de klas en oploopt naar het gezamenlijk schoonmaken van stukjes Bergse Plaat.

Het CJG verzorgt een inloopspreekuur op school: een dichtbije, laagdrempelige kans om opvoed- en opgroei vragen bespreekbaar te maken.
Zowel voor ouders als leerkrachten een manier om af en toe een steuntje in de rug te krijgen.

Bedrijf

Voor een korte omschrijving van de school kijk ook bij "producten"

Een belangrijk duurzaam aspect van onze school zit hem ook in de (financiële) keuzes die op dit moment gemaakt worden voor ZON en het gezonde binnenklimaat.
Het mindere financiële rendement op de korte termijn zetten wij af tegen een keuze voor hogere waarden uit onze missie en visie op goed onderwijs.

De Duurzame Duim van de gemeente Bergen op Zoom geeft ons waardering voor het werk en de keuzes die we de laatste jaren gemaakt hebben. En zeker een stimulering om op deze ingeslagen weg door te gaan.

Contact

Openbare basisschool de Kreek
Hinkelenoord 14
4617 NC Bergen op Zoom
tel: 0164-234555
mail: info@obsdekreek.nl

www.obsdekreek.nl

Facebook