Informatie

Wat verstaan we in West-Brabant onder Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling?
Het is een uitgebalanceerd ontwikkelingsproces, gericht op het bevorderen van de veerkracht en kwaliteit van de natuur (ecologie), van het lichamelijke en geestelijke welzijn van de inwoners (leefbaarheid) en een gezonde economische ontwikkeling (economie). Verbetering van het ene mag niet ten koste gaan van het andere.

Welke duurzame sporen zijn er vanuit de RWB?
In West-Brabant wordt via twee sporen gewerkt aan een duurzame ontwikkeling:
Spoor 1: duurzame ontwikkeling als leidraad
Ambities als klimaatbestendig en energieneutraal worden als beleidsopgave meegenomen in de ruimtelijke en economische agenda’s en processen in de regio. Denk aan:

•     Regionale Agenda Wonen West-Brabant

•     Regionale Agenda Werklocaties

Spoor 2: duurzame ontwikkeling als initiator
Via duurzaamheid wordt gezorgd voor een netwerk tussen overheid en markt, waarbij kennis, kapitaal en beleid bij elkaar worden gebracht. De nadruk ligt hierbij op vijf thema’s:
 Afvalloze samenleving, Energietransitie, Duurzame mobiliteit (CO2-reductie),  Duurzaam Bouwen en Duurzaamheidscommunicatie. De Duurzame Duimenstrijd en de Inspiratiedag Duurzaamheid van de RWB zijn concrete initiatieven vanuit de thematiek: Duurzaamheidscommunicatie.

Kijk voor meer informatie op de website van de RWB: www.west-brabant.eu